Научен календар

Flat View
Вижте по година
Месечен
Вижте по месец
Weekly View
Вижте по седмица
Daily View
Днес
Search
Търси

Семинар "Диференциални уравнения"

Сряда, 22. Февруари 2017, 14:00
Клика : 728

 

 

СЕМИНАР ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

На 22.02.2017 г. от 14:00 ч. в зала 478 ще се проведе поредната сбирка на Семинара по диференциални уравнения с докладчик Галина Бобева на тема:

МЕТОД НА ЛОКАЛНАТА АКТИВНОСТ ЗА УРАВНЕНИЯ НА РЕАКЦИЯ-ДИФУЗИЯ

 

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

 

Данни за контакт: Секция ДУМФ, ИМИ - БАН, seminar_differential_equations@math.bas.bg
Местоположение: ИМИ - БАН, зала 478