Научен календар

Flat View
Вижте по година
Месечен
Вижте по месец
Weekly View
Вижте по седмица
Daily View
Днес
Search
Търси

Семинар "Диференциални уравнения"

Сряда, 15. Юни 2016, 14:00
Клика : 601

 

 

СЕМИНАР ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

На 08.06.2016 г. от 14:00 ч., в зала 478 на ИМИ, ще се състои поредната сбирка на Семинара по Диференциални уравнения с докладчик чл.-кор. проф. дтн Венелин Живков на тема:

A NUMERICAL EXAMPLE FOR APPLICATION OF CONTINUOUS WAVELET TRANSFORM

 

Данни за контакт: Секция ДУМФ, ИМИ - БАН, seminar_differential_equations@math.bas.bg
Местоположение: Зала 478, ИМИ - БАН