Научен календар

Flat View
Вижте по година
Месечен
Вижте по месец
Weekly View
Вижте по седмица
Daily View
Днес
Search
Търси

Семинар "Диференциални уравнения"

Сряда, 20. Април 2016, 14:00
Клика : 689

 

 

СЕМИНАР ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

На 20.04.2016 г. от 14:00 ч., в зала 478 на ИМИ, ще се състои поредната сбирка на Семинара по Диференциални уравнения с докладчик ТодорМитев от Русенския университет на тема:

НОРМАЛНИ ФОРМИ В КЛАСОВЕ НА ЖЕВРЕ И СПЕКТРАЛНИ АСИМПТОТИКИ

 

Данни за контакт: Секция ДУМФ, ИМИ - БАН, seminar_differential_equations@math.bas.bg
Местоположение: Зала 478, ИМИ - БАН