Научен календар

Flat View
Вижте по година
Месечен
Вижте по месец
Weekly View
Вижте по седмица
Daily View
Днес
Search
Търси

Семинар "Диференциални уравнения"

Сряда, 16. Март 2016, 14:00
Клика : 735

 

 

СЕМИНАР ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

На 16.03.2016 г. от 14:00 ч., в зала 478 на ИМИ, ще се състои поредната сбирка на Семинара по Диференциални уравнения с докладчик гл.ас. д-р Тихомир Вълчев на тема:

НЕЛИНЕЙНИ ЧДУ В КЛАСИЧЕСКАТА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ГЕОМЕТРИЯ

 Резюме. На настоящия семинар ще бъде показано как редица 1+1-мерни нелинейни частни диференциални уравнения добре известни от физиката възникват по естествен начин в чисто геометричен контекст. Основно внимание ще бъде отделено на уравненията от солитонен тип.

Данни за контакт: Секция ДУМФ, ИМИ - БАН, seminar_differential_equations@math.bas.bg
Местоположение: Зала 478, ИМИ - БАН