Научен календар

Flat View
Вижте по година
Месечен
Вижте по месец
Weekly View
Вижте по седмица
Daily View
Днес
Search
Търси

Отчетна сесия на секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Сряда, 16. Декември 2015, 10:00 - 17:00
Клика : 944

Отчетна Сесия

на

Секция Диференциални Уравнения и Математическа Физика

16.12.2015, 478

Посвещава се на Проф. Тодор Грамчев (1956-2015)

 

10:00-10:20 П.Попиванов, Микролокална субелиптичност за оператори от субглавен тип

10:20-10:40 Н.Кутев (Н.Колькоска, М.Димова), Нови инвариантни функционали за нелинейни дисперсни уравнения и приложение за глобална разрешимост

10:40-11:00 И. Илиев, Кубични пертурбации на елиптични хамилтониани от степен четири

11:00-11:20 Г.Чобанов (Н.Кутев, Б.Кавол), Тотално избухвне по границата на градиента на решенията на нелинейни елиптични уравнения и приложение за прекъснати вискозни решения.

11:20-11:40 А.Славова, Ръб на хаоса в клетъчно невронни мрежи с мемристорни синапси

11:40 -12:00 Ц.Рангелов, Функции на Грийн за нехомогенна полуравнина 12:00 – 13:00 Пауза

13:00-13:20 Г.Бояджиев, Съществуване на решения на системи елиптични уравнения. Приложение.

13:20-13:40 Б. Йорданов, Асимптотично поведение на решенията на дисипативни вълнови уравнения

13:40-14:00 Т.Вълчев, Решения от рационален тип на напълно интегрируеми нелинейни уравнения

14:00-14:20 А.Стефанов, Солитонни уравнения свързани с алгебрите на Кац-Муди от тип D4

14:20-14:40 Я.Марков, Класифициране на неструктуриран текст с множество етикети и невронни мрежи

14:40-17:00 Дискусия