Научен календар

Flat View
Вижте по година
Месечен
Вижте по месец
Weekly View
Вижте по седмица
Daily View
Днес
Search
Търси

Семинар "Диференциални уравнения"

Сряда, 18. Октомври 2017, 14:00
Клика : 346

 

 

СЕМИНАР ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ

На 18.10.2017 г. от 14:00 ч. в зала 478 на ИМИ ще се състои поредната сбирка на Семинара по Диференциални Уравнения с докладчик ас .д-р Александър Стефанов на тема:

НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА

 

Резюме. Общата теория на относителността (ОТО) е фундаментална физична теория, описваща гравитационното взаимодействие. Нейната валидност е потвърждавана многократно, като през 14.09.2015 за пръв път бяха наблюдавани гравитационни вълни от LIGO. Нобеловата награда по физика за 2017 година бе дадена на R. Weiss, K. Thorn и B. Barish за приносите им, именно към този експеримент. Поради тези причини, интересът към ОТО продължава да се засилва. Въпреки това, в теорията все още има нерешени проблеми. Целта на този доклад е да представи някои от тях.
 

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

 

 

 

Данни за контакт: Секция ДУМФ, ИМИ - БАН, seminar_differential_equations@math.bas.bg
Местоположение: ИМИ - БАН, зала 478