BIOMATH 2014
Sofia BioMath 2014 logo
Дати на провеждане:
22-27 Юни 2014 г.
Място на провеждане:
София, България, БАН - Научен Комплекс 1
Работен език:
Английски
Контакти:
  • Румен Ангелов (University of Pretoria, e-mail: roumen.anguelov@up.ac.za, tel.: +27-12-420-2874)
  • Светослав Марков (Institute of Mathematics and Informatics, BAS, e-mail: smarkov@bio.bas.bg, tel.: +359-2-979-2876)
Сайт:
Важни дати:
31.03.2014 Резюмета на статии
15.04.2014 Съобщение за приемане на статия
Такси:
До 15.05.2014: 240 EUR
След 15.05.2014: 280 EUR
50% отстъпка за докторанти

От 22 до 27-ми юни 2014 в София (бл. 21, комплекс на БАН на 4-ти км) ще се проведе ежегодната пета конференция по Математически методи и модели в бионауките (BIOMATH-2014). Конференцията е посветена на съвременни изследвания в областта на естествените науки, базирани на математически приложения, както и изследвания в областта на математиката, мотивирани от биологията и медицината.

В рамките на конференцията се провежда и Школа за млади учени. Централно събитие в школата е т. нар. „Hot Topics Workshop“, където се представят актуални тематики и свързани с тях отворени проблеми. То ще се проведе на 25-ти юни 2014, като ще бъде откритo за всички желаещи (без такса). Поканват се всички интересуващи се студенти, докторанти и млади учени. В рамките на школата ще бъдат изнесени 12 пленарни лекции от световно известни специалисти.

Повече информация за конференцията може да бъде намерена на сайта http://biomath.bg/2014