IMI - BAS

Featured Project

Library of IMI

Academic Personnel


Information Modeling Department

 
Information Modeling Department
Tabov, Jordan
Professor, D.Sc., Associated Member
+3592 979 2895
Block 8, Acad. Georgi Bonchev Str., 1113 Sofia, Bulgaria, Room 261
 
 
Research Interests:
Methodology of Mathematics, Applications of Mathematics and Informatics in the Humanities, Information Modeling, Differential Equations, Geometry.
Todorov, Venelin
Information Modeling Department
Todorov, Venelin
Assistant
 
Sofia 1113, Acad. Georgi Bonchev Street, Office 559
Sofia
 
 
Research Interests:
Разработване на числени методи за математическо и информатично моделиране и приложения. Монте Карло и квази-Монте Карло методи за многомерни интеграли, интегрални уравнения и линейни системи. Стохастичните методи за анализ на чувствителност на големи математически модели. Числени методи, базирани на точкови множества от тип решетка, с различни генериращи вектори. Сравнения на квазислучайни редици с нисък дискрепанс.  Компактни диференчни схеми с висок ред на точност за моделни задачи в екологията.  Приложения на числените методи с висок ред на точност в екология, физика, квантова механика, финанси, статистика, биология и комуникационни технологии.